CPM
wlasnosc
wlasnosc

SWN
 
  • Rynek zarządców nieruchomości „dorasta” do zadań jakie ma spełniać. Ustawodawca nałożył na zarządców obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji oraz uruchomił mechanizmy kontroli.
  •  

     

    A następnie pojawił się filozof któremu dano wolną rękę i wszystko rozwalił.


    Po 1 styczniu 2014 roku będzie wesoło, priorytet najniższej ceny już zgubił wiele firm.
          

Obsługa Rynku Nieruchomości

   

Polska Federacja Rynku Nieruchomości

 (PFRN) jest dobrowolnym związkiem samorządnych organizacji posiadających osobowość prawną. Została utworzona w styczniu 1995 roku przez sześć regionalnych stowarzyszeń pośredników w obrocie nieruchomościami i do lutego 1997r. działała pod nazwą Polska Federacja Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. W chwili obecnej PFRN działa na rzecz i w interesie 25 regionalnych stowarzyszeń pośredników oraz zarządców nieruchomości, zrzeszających blisko 3000 osób.http://www.pfrn.pl/

Głównym celem Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości 

jest tworzenie jednolitych reguł działalności i postępowania zarządców przez ustalenie i nadzór nad przestrzeganiem standardów i zasad etyki zawodowej. Stowarzyszenie odgrywa rolę forum wymiany wzajemnych doświadczeń i opinii zawodowych oraz daje szansę uczestnictwa w pracach organów stanowiących akty prawne wpływajace na zarządzanie nieruchomościami.

http://www.polski-zarzadca.pl


Stowarzyszenie „Oddział w Łodzi Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości”

 poprzez swoje działania wynikające z przyjętego Statutu Stowarzyszenia dąży do grupowania zarządców w pełni przygotowanych do pełnienia tej odpowiedzialnej funkcji, do prowadzenia kursów i szkoleń oraz do wprowadzania i stosowania standardów zawodowych i etycznych.

http://www.lodzki-zarzadca.pl/

 

Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej.

Nasze działania skierowane są na rzecz Łodzi i regionu łódzkiego. Na dzień dzisiejszy właściciele bądź pracownicy wszystkich liczących się na rynku łódzkim i całego regionu łódzkiego firm, są członkami SPONPC.

http://www.sponpc.pl


Działalność Polska Federacja Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości

(PFOZiAN) skupia się na: doradztwie organizacyjnym i merytorycznym, szkoleniach specjalistycznych podnoszących kwalifikacje zarządców i pośredników w obrocie nieruchomościami, praktykach zawodowych uprawniających do uzyskania licencji państwowej zarządcy i pośrednika w obrocie nieruchomościami, przygotowaniu do zawodu audytora energetycznego tworzącego świadectwa dla budynków i lokali, uczestniczeniu czynnym z głosem doradczym w pracach sejmowej komisji infrastruktury, czynnej współpracy z Departamentami branżowymi Ministerstwa Infrastruktury

http://www.pfozian.org/index.php/federacja-zarzadcow-nieruchomosci


Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych 

jest dobrowolnym związkiem regionalnych i krajowych stowarzyszeń zarządców nieruchomości. W dniu 31 marca 1998 roku Komitet Założycielski złożył wniosek do sądu o rejestrację Federacji.

http://www.pfszn.pl/


Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów

 - Kraków SZAN zostało zarejestrowane 12 września 1996 r. w Krakowie i liczyło wówczas 21 członków założycieli. Było pierwszą w Polsce organizacją zrzeszającą osoby zajmujące się zarządzaniem nieruchomościami.

http://www.szan.org.pl/index.htm

 

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

 jest organizacją społeczną realizującą swoje cele w granicach obowiązujących przepisów prawa i ma za zadanie rozwiązywanie problemów środowiska rzeczoznawców majątkowych.

http://www.pfva.com.pl/

Krajowy Rynek Mieszkaniowy

Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa

 jest największą i najstarszą, organizacją samorządu gospodarczego, działającą w branży budowlanej od 1990 r.

http://izba.budowlany.pl/

 

Spółdzielnie mieszkaniowe

Towarzystwo Oświatowe Profil 

specjalizuje się w szkoleniach z certyfikacji energetycznej (kursy i studia podyplomowe audyt energetyczny, charakterystyka energetyczna budynków, certyfikacja energetyczna). Kształcimy również na kierunkach z branży związanej z gospodarką nieruchomościami (pośrednictwo, zarządzanie, wycena).

http://www.top.com.pl/index.php

 

Związek Miast Polskich

 jest organizacją o bogatych tradycjach międzywojennych. W latach 1917-1939 Związek mógł poszczycić się wieloma osiągnięciami na polu lobbingu legislacyjnego, promocji gospodarczej i kulturalnej miast. Związek prowadził działalność wydawniczą i szkoleniową oraz szeroką wymianę doświadczeń pomiędzy rozmaitymi służbami miejskimi. Współpracował także z podobnymi organizacjami w innych krajach.

http://www.miasta-polskie.pl


ZARZĄDCA Portal Informacyjny

 to kompendium wiedzy z zakresu zarządzania nieruchomościami, kierowany w szczególności do zarządców i członków wspólnot mieszkaniowych; jego adresatem są również osoby zainteresowane gospodarką nieruchomościami , ponieważ zawiera szereg przydatnych informacji dotyczących tej tematyk.

http://www.zarzadca.pl/


Stowarzyszenie - Powszechne Towarzystwo Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości

 - jest odpowiedzią środowiska na nowe ustawowe możliwości wykonywania zawodów rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości, jest odpowiedzią na tęsknotę za wzajemnymi relacjami bez waśni i uprzedzeń.

http://profesjonalista.net/v2/wordpress/

 

Łódzki Dom Aukcyjny


nawiązał współpracę z licznymi portalami internetowymi oraz serwisami ogłoszeniowymi. Stale rozwijamy i poszerzamy sieć naszych kooperatorów. Dążymy do tego aby ogłoszenia naszych klientów docierały do jak najliczniejszego grona odbiorców. Często korzystamy z serwisów regionalnych i niszowych. Jednocześnie zachęcamy wszystkich do nawiązania z nami współpracy.
http://www.lodzkidomaukcyjny.com/

  

Apartamenty i Mieszkania

 to idealny przewodnik dla osób, które chcą zmienić mieszkanie lub są zainteresowane inwestycjami w nieruchomości. Magazyn przedstawia kompleksową ofertę firm deweloperskich wraz ze wskazaniem aktualnych lokalizacji inwestycji i spisem biur sprzedaży, zaś w części aranżacyjnej prezentuje ciekawą architekturę oraz wnętrza apartamentów o wystroju tradycyjnym i nowoczesnym.

http://www.migutmedia.pl/index.php?dzial=2&grupa=8&strona=251

 

Inwestycje

W serwisie tabelaofert.pl znajdziesz kilkadziesiąt tysięcy

aktualnych ofert z rynku nieruchomości. Prezentowane lokale obejmują zarówno rynek pierwotny jak i rynek wtórny. Szukając mieszkania "z drugiej ręki" możesz zapoznać się z ofertami bez pośredników, jak również z lokalami z agencji nieruchomości. Jesteśmy jednym z największych i najstarszych serwisów rynku nieruchomości w Polsce. Od ponad 8 lat umożliwiamy znalezienie aktualnej oferty bez wychodzenia z domu. Zamieść swoją ofertę i sprawdź naszą skuteczność!

http://tabelaofert.pl/

 

http://lodzianiedecyduja.pl/

http://www.projektlodz.pl/index

 

Centrum Pro Bono to program

, którego głównym celem jest pośrednictwo w zakresie bezpłatnej pomocy prawnej pomiędzy kancelariami prawnymi a organizacjami pozarządowymi. Centrum Pro Bono zaprosiło do współpracy największe polskie kancelarie prawne. Każda organizacja non-profit a także nieformalna grupa może liczyć na ich bezpłatną porade prawną. Wystarczy zgłosić do Centrum Pro Bono swoją sprawę wymagającą profesjonalnej porady prawnej za pomocą dostępnego na naszej stronie formularza on-linehttp://www.centrumprobono.pl/pl/glowna

  


 


 

 

  

 

Great! The file uploaded properly. Now click the 'Verify my file' button to complete the process.

Google+