CPM
wlasnosc
wlasnosc

ZABYTKI  ŁODZI 


Czemu służą szkolenia Fundacji Court Watch Polska?

altSzkolenia Fundacji Court Watch Polska przygotowują uczestników do pełnienia roli obserwatorów rozpraw sądowych w ramach programu „Obywatelskiego Monitoringu Sądów” prowadzonego przez Fundację.

Obserwator zyskuje podstawową wiedzę o wymiarze sprawiedliwości i regułach rządzących procesem sądowym, przydatną do efektywnego prowadzenia obserwacji rozpraw.


Dla kogo są szkolenia?

Szkolenia dostępne są dla wszystkich, choć obserwatorami rozpraw mogą być tylko osoby pełnoletnie. W szczególności szkolenia mogą być atrakcyjne dla osób, które chcą zdobyć praktyczną wiedzę na temat sądownictwa i swoich praw przed sądem, mogą stanowić doskonałe rozwinięcie zajęć z wiedzy o społeczeństwie. Cieszą się one dużym zainteresowaniem studentów prawa i kierunków społecznych, np. socjologii.

Jakie tematy poruszane są na szkoleniach?

W zależności od audytorium szkolenia poruszają następujące kwestie:

Historia, cele i osiągnięcia ruchu Court Watch

Konstytucyjne podstawy działania wymiaru sprawiedliwości w Polsce

   • Ustrój sądownictwa w Polsce
   • Prawa obywatela przed sądem
   • Praktyka przebiegu rozprawy sądowej
   • Problemy polskiego sądownictwa wg badań i analiz
   • Metodologia obserwacji rozpraw sądowych
   • Praca z formularzami obserwacyjnymi i systemem wprowadzania danych on-line
   • Jak zorganizować szkolenie?

Szkolenia przeprowadzamy dla grupy co najmniej 12 osób (optymalnie 20-30 osób). Udział w szkoleniu nie oznacza automatycznej zgody na zostanie Obserwatorem, więc uczestnikami mogą być osoby niezdecydowane lub które są na razie tylko zainteresowane ideą Court Watch. Dysponujemy odpowiednim sprzętem, ale mile widziane jest jeśli sala, w której ma być przeprowadzone szkolenie jest już wyposażona w projektor multimedialny. Szkolenie trwa zwykle dwie godziny lekcyjne, czyli 90 minut.

Poza zorganizowaniem sali mile widziana jest pomoc w promocji wydarzenia na serwisach społecznościowych, forach internetowych lub poprzez wywieszenie plakatów, które przygotowujemy sami.

Aktualna lista szkoleń na które prowadzimy nabór jest dostępna tutaj:courtwatch.pl/dzialaj/zapisy 

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu, bądź zorganizowaniem takiego szkolenia w swojej miejscowości – skontaktuj się z nami

 
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

Great! The file uploaded properly. Now click the 'Verify my file' button to complete the process.

Google+